Brieven regering

Zoekresultaten (4.298)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brieven regering

Woo-besluit aangaande de selectie van een centrale bemiddelingsorganisatie voor interlandelijke adoptie

Woo-besluit aangaande de selectie van een centrale bemiddelingsorganisatie voor interlandelijke adoptie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 265 Adoptie Nr. 122 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2023D45045

Brieven regering

Fiche: Richtlijn Europese grensoverschrijdende verenigingen

Fiche: Richtlijn Europese grensoverschrijdende verenigingen. een rechtsvorm met leden en een bestuur. De leden van een ECBA zijn niet persoonlijk verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van een ECBA en er mag door de ECBA geen...

2023D45058

Brieven regering

Beleidsreactie op rapport ‘Gokken met Gezondheid, advies online kansspelen’

Beleidsreactie op rapport ‘Gokken met Gezondheid, advies online kansspelen’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 24 557 Kansspelen Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D45039

Brieven regering

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Rudmer Heerema en Mutluer over meeropbrengsten van online kansspelen inzetten voor de versterking van sport en de preventie tegen gokken (Kamerstuk 24557-204)

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Rudmer Heerema en Mutluer over meeropbrengsten van online kansspelen inzetten voor de versterking van sport en de preventie tegen gokken (Kamerstuk 24557-204). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2023D45009

Brieven regering

Voortgang strafrechtelijke samenwerking met Colombia

Voortgang strafrechtelijke samenwerking met Colombia. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 427 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D45025

Brieven regering

Onderzoek naar de vertaalmarkt

Onderzoek naar de vertaalmarkt. een minimum verkoopprijs van 10 eurocent per woord of het inschrijven boven een fictieve opdrachtwaarde. Deze voorwaarden zijn bedoeld als extra waarborg om te voorkomen dat inschrijver, te weten de vertaalbureaus die...

2023D45029

Brieven regering

Verkoop civiele vorderingen: BNPL-dienstverlening

Verkoop civiele vorderingen: BNPL-dienstverlening. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 879 Versterking van de positie van de consument Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2023D44730

Brieven regering

Reactie op de motie van de leden Ellian en Knops over het ontwikkelen van één centraal mediatorsregister (Kamerstuk 29279-724)

Reactie op de motie van de leden Ellian en Knops over het ontwikkelen van één centraal mediatorsregister (Kamerstuk 29279-724). een variant waarin een private organisatie wordt omgezet in een publiekrechtelijk vormgegeven zbo, waarbij organen worden omgezet...

2023D44544

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 oktober 2023, over het bericht dat een veroordeelde IS’er een jaar lang kon werken voor Vluchtelingenwerk Nederland

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 oktober 2023, over het bericht dat een veroordeelde IS’er een jaar lang kon werken voor Vluchtelingenwerk Nederland. het werken met...

2023D44429

Brieven regering

Rapport incident PI Krimpen aan den IJssel

Rapport incident PI Krimpen aan den IJssel. hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het overdragen van informatie in een detentieproces. Elke (volgende) schakel in de (interne) keten dient op de hoogte te zijn van bijzonderheden, zodat...

2023D44659

Brieven regering

Invoeringstoets Wet Straffen en Beschermen

Invoeringstoets Wet Straffen en Beschermen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 122 Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake...

2023D44563

Brieven regering

Uitwerking motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten (Kamerstuk 35570-XV-58)

Uitwerking motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten (Kamerstuk 35570-XV-58). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting 29 279...

2023D44568

Brieven regering

Gratieverlening levenslanggestrafte

Gratieverlening levenslanggestrafte. , zeker voor slachtoffers en nabestaanden, dat zowel maatschappelijk als politiek tot discussie kan leiden. Om die reden heb ik besloten uw Kamer in dit uitzonderlijke geval te informeren. Zaaksverloop Bij arrest van 28...

2023D44618

Brieven regering

Stelsel bewaken en beveiligen: Plan van aanpak transitie en voortgang lopende versterkingen

Stelsel bewaken en beveiligen: Plan van aanpak transitie en voortgang lopende versterkingen. een bestendiging van de huidige werkwijze zoals die door de Bewakingseenheid wordt uitgevoerd. De tijdelijk ingezette opschalingscapaciteit van de Bewakingseenheid kan daardoor weer terug...

2023D44561

Brieven regering

Het versterken van de maatregel om extremistische vreemdelingen uit Nederland te weren

Het versterken van de maatregel om extremistische vreemdelingen uit Nederland te weren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 694 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van...

2023D44318