Brieven regering

Brieven regering

Herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

Herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen.

2024D14930

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Van Vroonhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2024, over de tekst van de wijziging van de Rtvi doet toekomen en de adviesaanvraag zoals die is gedaan bij de Raad voor de Strafrechtstoepassing,

Reactie op het verzoek van het lid Van Vroonhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2024, over de tekst van de wijziging van de Rtvi doet toekomen en de adviesaanvraag zoals die is...

2024D14332

Brieven regering

Jongvolwassenen in het gevangeniswezen

Jongvolwassenen in het gevangeniswezen. zonder specialistische zorgbehoefte.2 Sinds de tijdelijke RJJI-locatie Horsterveen in de zomer van 2023 vanwege een lekkage is weggevallen, is het capaciteitstekort van de JJI’s groter geworden.3 Vanaf dat moment worden jongvolwassenen die...

2024D14258

Brieven regering

Beleidsreactie op rapport Nationale ombudsman naar de executie van schadevergoedingsmaatregelen door het CJIB

Beleidsreactie op rapport Nationale ombudsman naar de executie van schadevergoedingsmaatregelen door het CJIB. aanpassing in onder andere wet- en regelgeving en ICT. Toepassing gijzeling De Nationale ombudsman vraagt aandacht voor het ontbreken van een rechterlijke toets...

2024D14091

Brieven regering

Reactie op nadere onderbouwing inspectie-oordeel Ter Apel

Reactie op nadere onderbouwing inspectie-oordeel Ter Apel. 19637 Vreemdelingenbeleid Nr. 3240 Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 april 2024 Op 5 december...

2024D14100

Brieven regering

Fenomeenanalyse van de soevereinenbeweging in Nederland: ´Met de rug naar de samenleving´

Fenomeenanalyse van de soevereinenbeweging in Nederland: ´Met de rug naar de samenleving´. reeds bestaande aanpak, zoals de lokale persoonsgerichte aanpak radicalisering, die ook van toepassing is op soevereinen en aanjagers. Andere concrete maatregelen vinden een verdere...

2024D14105

Brieven regering

Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht 2018 - 2022

Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht 2018 - 2022. 25268 Zelfstandige bestuursorganen Nr. 223 Brief van de minister voor Rechtsbescherming Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 april 2024 In het kader van...

2024D13951

Brieven regering

Kabinetsreactie WODC-onderzoek Protocol 16 bij het EVRM

Kabinetsreactie WODC-onderzoek Protocol 16 bij het EVRM. DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN DATUM 8 APRIL 2024 ONS KENMERK 5341344 DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN DATUM 8 APRIL 2024 ONS KENMERK 5341344 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina...

2024D13855

Brieven regering

Herbeoordeling levenslange gevangenisstaf en positie slachtoffers en nabestaanden

Herbeoordeling levenslange gevangenisstaf en positie slachtoffers en nabestaanden. Pagina van 12 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde 33 552 Slachtofferbeleid Nr. 849 Brief van de minister voor Rechtsbescherming Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D13889

Brieven regering

Actuele situatie asielketen en Oekraïense ontheemden

Actuele situatie asielketen en Oekraïense ontheemden. de keuze van hun bijdragen (overplaatsingen van asielzoekers of statushouders, financiële bijdragen of, indien expliciet gevraagd, operationele ondersteuning ter plekke). De definitieve goedkeuring van het volledige pakket wordt verwacht in...

2024D13683

Brieven regering

Erkend referentschap in relatie tot nationale veiligheid en aanpalende sporen

Erkend referentschap in relatie tot nationale veiligheid en aanpalende sporen. hier dus andersoortige maatregelen dan op het spoor over erkend referenten. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is op dit moment bezig met een verkenning...

2024D13741

Brieven regering

WODC-rapport 'Vroegtijdig ingrijpen op antisociaal gedrag 0-15 jarigen: wat als je het de praktijk vraagt?'

WODC-rapport 'Vroegtijdig ingrijpen op antisociaal gedrag 0-15 jarigen: wat als je het de praktijk vraagt?'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 28 741 Jeugdcriminaliteit Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter...

2024D13723

Brieven regering

Besluit Woo-verzoek inzake afwijzing schriftelijke aansprakelijkstelling Stichting Mijn Roots

Besluit Woo-verzoek inzake afwijzing schriftelijke aansprakelijkstelling Stichting Mijn Roots. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 265 Adoptie Nr. 127 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D13703

Brieven regering

Monitoringsrapportage online kansspelen voorjaar 2024

Monitoringsrapportage online kansspelen voorjaar 2024. 24 557 Kansspelen Nr. 221 Brief van de minister voor Rechtsbescherming Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 april 2024 Met deze brief deel ik de...

2024D13384

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over nadere representativiteitsvereisten verkennen voor belangenorganisaties met een ideëel doel en hiermee de motie-Stoffer c.s. uitvoeren (Kamerstuk 36169-41)

Reactie op de motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over nadere representativiteitsvereisten verkennen voor belangenorganisaties met een ideëel doel en hiermee de motie-Stoffer c.s. uitvoeren (Kamerstuk 36169-41). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024...

2024D13390