Brieven regering

Brieven regering

Werkplan Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB)

Werkplan Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB). DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING CRIMINALITEIT EN VEILIGHEID  DATUM 6 OKTOBER 2022 ONS KENMERK 4235764 DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSHANDHAVING EN

2022D39870

Brieven regering

Archief commissie Dossier J.A. Poch

Archief commissie Dossier J.A. Poch. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE JURIDISCHE EN OPERATIONELE AANGELEGENHEDEN  DATUM 5 JULI 2022 ONS KENMERK 1 DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE JURIDISCHE EN OPERATIONELE AANGELEGENHEDEN  DATUM 5 JULI 2022 ONS KENMERK 1 Pagina van 1 VERTROUWELIJK

2022D39705

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het bericht uit de NRC ‘Opsporing komt in gevaar door disfunctioneren tapkamer politie’

Reactie op verzoek commissie over het bericht uit de NRC ‘Opsporing komt in gevaar door disfunctioneren tapkamer politie’. en de opsporing ondertussen door moet blijven gaan. De implementatie van een nieuw tapsysteem is een grote operatie waarbij het gaat om maatwerk. Systemen van een dergelijke omvang en complexiteit kennen dit soort

2022D39534

Brieven regering

Evaluatie inzet van betrokken organisaties bij storm Eunice

Evaluatie inzet van betrokken organisaties bij storm Eunice. het uitvoeren van een evaluatie naar de inzet van de betrokken organisaties bij de voorbereiding op en gebeurtenissen tijdens de storm Eunice. Ik heb het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) gevraagd om de evaluatie uit te voeren. Het NIPV heeft hierbij de evaluaties betrokken

2022D39446

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken van het onderzoek naar de staat van het notariaat

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken van het onderzoek naar de staat van het notariaat. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSBESTEL  DATUM 29 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4235924 DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSBESTEL  DATUM 29 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4235924

2022D39402

Brieven regering

Geannoteerde agenda JBZ-Raad op 13 en 14 oktober 2022

Geannoteerde agenda JBZ-Raad op 13 en 14 oktober 2022. de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten en de handhaving van de openbare orde. De richtlijn werd aangenomen in 2016 en trad in werking in 2018. De richtlijn is inmiddels door vrijwel

2022D39290

Brieven regering

Derde rapportage uitreizigers

Derde rapportage uitreizigers. hier personen die zich in het buitenland hebben aangesloten bij een terroristische organisatie. Drie van deze besluiten tot intrekking zijn vernietigd door de rechter. Drie intrekkingszaken lopen nog in hoger beroep bij de Raad van State. Vijf besluiten zijn door de IND ingetrokken, omdat deze juridisch niet haalbaar

2022D39334

Brieven regering

Nazending over het gebruik afkomstgerelateerde indicatoren en aanpak opruimen onrechtmatige en onbehoorlijke verwerkingen

Nazending over het gebruik afkomstgerelateerde indicatoren en aanpak opruimen onrechtmatige en onbehoorlijke verwerkingen. DIRECTIE INFORMATIEVOORZIENING EN INKOOP   DATUM 4 OKTOBER 2022 ONS KENMERK 4223211 DIRECTIE INFORMATIEVOORZIENING EN INKOOP   DATUM 4 OKTOBER 2022 ONS KENMERK 4223211 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van >

2022D39507

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Europese verordening ter voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Europese verordening ter voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING  DATUM 28 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4233726 DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING

2022D39324

Brieven regering

Stand van zaken over de maatregelen om strengere eisen te stellen aan beschermingsbewindvoerders

Stand van zaken over de maatregelen om strengere eisen te stellen aan beschermingsbewindvoerders. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSBESTEL  DATUM 4 OKTOBER 2022 ONS KENMERK 4227181 DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSBESTEL  DATUM 4 OKTOBER 2022 ONS KENMERK 4227181 Pagina van 1

2022D39490

Brieven regering

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Politie van 7 juli 2022, over de aangescherpte licentie-eisen KNVB en handhaving stadionverboden

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Politie van 7 juli 2022, over de aangescherpte licentie-eisen KNVB en handhaving stadionverboden. een quickscan van de gebeurtenissen en de veiligheidsorganisatie. Deze quickscan is op 29 september aangeboden aan de gemeenteraad van Den Haag en vindt u ook bijgevoegd bij deze Kamerbrief. Een inhoudelijke

2022D39213

Brieven regering

Openbare-ordebeleid asiel

Openbare-ordebeleid asiel. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID AFDELING ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 3 OKTOBER 2022 ONS KENMERK 4217348 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID AFDELING ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 3 OKTOBER 2022 ONS KENMERK 4217348 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van >

2022D39243

Brieven regering

Stand van zaken samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland en gemeente Kampen m.b.t. plaatsing statushouders

Stand van zaken samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland en gemeente Kampen m.b.t. plaatsing statushouders. een initiatief geïnspireerd op de Lokale Aanpak Ontheemden van de gemeente Kampen waarbij onder andere leden van de Protestantse Kerk in Nederland in samenwerking met de brede Kamper samenleving kleinschalige woonruimte en sociale

2022D39175

Brieven regering

Maatregelen n.a.v. ontvluchting uit FPC De Pompestichting in Nijmegen

Maatregelen n.a.v. ontvluchting uit FPC De Pompestichting in Nijmegen. 29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel Nr. 246 Brief van minister voor Rechtsbescherming Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2022 Op dinsdag 21 juni 2022 zijn twee tbs-gestelden ontsnapt uit Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC)

2022D39207

Brieven regering

Uitvoering moties over een aanvullend onderzoek op de vertaalmarkt (Kamerstuk 29936-67), over verhoging van de afname van tolken en vertalers op C1-niveau (Kamerstuk 29936-68) en over aanpassing van de aanbestedingsvoorwaarden voor gerechtstolken om het schrappen van de voorrijkosten te ondervangen (Kamerstuk 29936-69)

Uitvoering moties over een aanvullend onderzoek op de vertaalmarkt (Kamerstuk 29936-67), over verhoging van de afname van tolken en vertalers op C1-niveau (Kamerstuk 29936-68) en over aanpassing van de aanbestedingsvoorwaarden voor gerechtstolken om het schrappen van de voorrijkosten te ondervangen (Kamerstuk 29936-69). DIRECTORAAT-GENERAAL

2022D38987

Naar boven