Brieven regering

Zoekresultaten (1.448)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Europese Zaken

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 13 december 2022

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 13 december 2022. Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan voor de Raad Algemene Zaken van 13 december 2022. De minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra [Ondertekenaar 2] GEANNOTEERDE AGENDA RAAD ALGEMENE ZAKEN VAN 13 DECEMBER 2022 Op dinsdag 13 december a.s. vindt in Brussel een Raad

2022D51638

Brieven regering

Geannoteerde agenda van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022

Geannoteerde agenda van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022. Hierbij bied ik u, mede namens de minister-president, de geannoteerde agenda aan van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022. De minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra [Ondertekenaar 2] GEANNOTEERDE AGENDA VAN DE EU-WESTELIJKE BALKANTOP VAN 6 DECEMBER 2022 Op

2022D50918

Brieven regering

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 november 2022

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 november 2022. is het werkelijk onverteerbaar dat Hongarije hier opnieuw de kant van Rusland kiest in de oorlog met Oekraïne. Het kan niet zo zijn dat een Europees lidstaat consequent een oorlogszuchtige dictator verkiest boven Europese bondgenoten.

2022D48007

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de procedure en inhoud van het EU-uitbreidingsproces

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de procedure en inhoud van het EU-uitbreidingsproces. 2022D48860 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2022 Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken van 16 november 2022 inzake een technische

2022D48860

Brieven regering

Fiche: Mededeling handhaving EU-recht

Fiche: Mededeling handhaving EU-recht. , geldt dat de rijksoverheid, alsmede de medeoverheden en handhavende instanties als agentschappen en toezichthouders, wet- en regelgeving op basis van een EU-voorstel op dezelfde manier handhaaft als wetgeving die nationaal tot stand is gekomen. Tot slot wijst het kabinet graag op de Kijk op Europa uitkomsten

2022D48602

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken (RAZ) van de ministers verantwoordelijk voor het EU Cohesiebeleid op 22 november 2022 in Brussel

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken (RAZ) van de ministers verantwoordelijk voor het EU Cohesiebeleid op 22 november 2022 in Brussel. de eerste vraag van het discussiestuk zal Nederland haar primaire standpunt ten aanzien van cohesiebeleid herhalen: cohesiebeleid dient zich met name te richten op structurele hervormingen en investeringen in

2022D47331

Brieven regering

Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2022

Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2022. migratie heeft Kosovo vooruitgang geboekt op het gebied van migratiemanagement. De Commissie geeft als voorbeeld de snelle reactie op een mogelijke toestroom van Oekraïners door de Russische agressie middels de opschorting van een visumregeling met Oekraïne. Daarnaast heeft Kosovo opvang geboden aan

2022D47076

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 november 2022

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 november 2022. onder andere aanhoudende zorgen over de onafhankelijkheid van de rechtsspraak, corruptie en belangenverstrengeling, ruimte voor het maatschappelijk middenveld, gelijke rechten voor minderheden, vrijheid van onderwijs en mediavrijheid. Op 15 september jl. nam het Europees Parlement een

2022D46827

Brieven regering

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2022

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2022. de oorzaken voor de implementatieachterstand ultimo derde kwartaal 2022 speelt een aantal factoren een rol. Deze factoren worden hieronder per ministerie toegelicht. BZK RICHTLIJN (EU) 2019/1024 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 juni 2019 inzake open data en het

2022D45573

Brieven regering

Verslag van de Europese Raad van 20 en 21 oktober 2022

Verslag van de Europese Raad van 20 en 21 oktober 2022.

2022D45139

Brieven regering

Verslag Raad Algemene Zaken (RAZ) voor de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid 1-2 september 2022

Verslag Raad Algemene Zaken (RAZ) voor de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid 1-2 september 2022. 21 501-08 Milieuraad Nr. 878 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 oktober 2022 Met deze brief doe ik u het verslag toekomen van de Raad Algemene Zaken

2022D44250

Brieven regering

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 18 oktober 2022

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 18 oktober 2022. 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2539 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2022 Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 18 oktober 2022. De minister van

2022D43989

Brieven regering

Opzet en vraagstelling periodieke rapportage Effectieve EU samenwerking

Opzet en vraagstelling periodieke rapportage Effectieve EU samenwerking. In antwoord op uw schrijven d.d. 6 oktober 2022 inzake uw feitelijke vragen m.b.t. de periodieke rapportage Effectieve EU samenwerking zend ik u hierbij de antwoorden. Kunt u toelichten welke onvoorziene omstandigheden eraan hebben bijgedragen dat het bredere Europabeleid geen

2022D43439

Brieven regering

Geannoteerde agenda Europese Raad van 20 en 21 oktober 2022

Geannoteerde agenda Europese Raad van 20 en 21 oktober 2022. 21 501-20 Europese Raad Nr. 1870 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 oktober 2022 Hierbij bied ik u, mede namens de minister-president, de geannoteerde agenda aan voor de Europese Raad van 20 en 21 oktober

2022D42196

Brieven regering

Verslag van de Europese Politieke Gemeenschap van 6 oktober 2022

Verslag van de Europese Politieke Gemeenschap van 6 oktober 2022. 36 230 Europese Politieke Gemeenschap Nr. 2 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 oktober 2022 Hierbij bied ik u, mede namens de minister-president, het verslag aan van de Europese Politieke Gemeenschap van

2022D41906

Naar boven