Brieven regering

Zoekresultaten (1.530)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Europese Zaken

Brieven regering

Implementatie politiek besluit aanpassing MFK-verordening naar aanleiding van midterm review MFK

Implementatie politiek besluit aanpassing MFK-verordening naar aanleiding van midterm review MFK. Op 16 februari 2024 stuurde ik uw Kamer de eerste incidentele suppletoire begroting 2024 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.1 In deze eerste incidentele suppletoire...

2024D07263

Brieven regering

Verslag van de Buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024

Verslag van de Buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024. een essentieel steunpakket voor Oekraïne van 50 miljard euro voor de periode van 2024 tot en met 2027 gericht op herstel, wederopbouw en hervormingen in het...

2024D05745

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 20 februari 2024

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 20 februari 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2830 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de...

2024D05059

Brieven regering

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2826 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan...

2024D04787

Brieven regering

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2023

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2023. de oorzaken voor de implementatieachterstand ultimo vierde kwartaal 2023 speelt een aantal factoren een rol. Deze factoren worden hieronder per ministerie toegelicht. BZK RICHTLIJN (EU) 2019/1024...

2024D03819

Brieven regering

Geannoteerde agenda Informele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid van 5 en 6 februari 2024

Geannoteerde agenda Informele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid van 5 en 6 februari 2024. richten op structurele hervormingen en op investeringen in innovatie, digitalisering, vergroening, menselijk kapitaal en sociale inclusie. Geografisch gezien dient het gefocust te blijven...

2024D02752

Brieven regering

Geannoteerde agenda buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024

Geannoteerde agenda buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024. onderzoek en ontwikkeling en niet militair). Daarnaast is het kader waarbinnen de rentekosten voor het Europese herstelinstrument zoveel mogelijk worden opgevangen met bestaande middelen in lijn met...

2024D01841

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een gesprek met de Nederlandse ambassadeur in België over het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie

Toestemming voor deelname aan een gesprek met de Nederlandse ambassadeur in België over het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. 2024D01881 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 januari 2024 Met...

2024D01881

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024. het justitiële systeem zijn er positieve stappen gezet door het afschaffen van de veiligheidscontroles van rechters en advocaten van de staat. Wel bestaat het beeld dat de...

2024D01681

Brieven regering

Nederlandse inzending toetsingscyclus voor de rechtsstaat 2024

Nederlandse inzending toetsingscyclus voor de rechtsstaat 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2797 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van...

2024D00793

Brieven regering

Verslag van de EU Westelijke Balkan Top en de Europese Raad van 13, 14 en 15 december 2023

Verslag van de EU Westelijke Balkan Top en de Europese Raad van 13, 14 en 15 december 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-20 Europese Raad Nr. 2005 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2023D51540

Brieven regering

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2795 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan...

2023D50808

Brieven regering

Verslag van de Raad Algemene Zaken (“RAZ”) – Cohesie van 30 november 2023 te Brussel

Verslag van de Raad Algemene Zaken (“RAZ”) – Cohesie van 30 november 2023 te Brussel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-08 Milieuraad Nr. 924 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT...

2023D49922

Brieven regering

Geannoteerde agenda van de EU Westelijke Balkan Top en Europese Raad van 13, 14 en 15 december 2023

Geannoteerde agenda van de EU Westelijke Balkan Top en Europese Raad van 13, 14 en 15 december 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-20 Europese Raad Nr. 1977 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2023D48533

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2791 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN...

2023D47794