Brieven regering

Zoekresultaten (3.836)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Incidentele suppletoire begroting tussentijdse herziening Meerjarig Financieel Kader

Incidentele suppletoire begroting tussentijdse herziening Meerjarig Financieel Kader. 36505 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (Incidentele suppletoire begroting inzake tussentijdse herziening Meerjarig Financieel Kader) Nr. 3 Brief...

2024D06132

Brieven regering

Fiche: Aanbeveling Raadsmandaat onderhandelingen EU-Zwitserland

Fiche: Aanbeveling Raadsmandaat onderhandelingen EU-Zwitserland. naar verwachting onderwerpen als dierenwelzijn en nieuwe technologieën om voedsel te produceren, en kan bijdragen aan een voedselveiligheidsruimte tussen de EU en Zwitserland. Met een akkoord over gezondheid wordt samenwerking op...

2024D06162

Brieven regering

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken op 13 februari 2024

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken op 13 februari 2024. Hierbij treft u de schriftelijke antwoorden aan op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling...

2024D05567

Brieven regering

Reactie op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in de zaak tussen Zuid-Afrika en Israël inzake vermeende genocide in de Gazastrook

Reactie op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in de zaak tussen Zuid-Afrika en Israël inzake vermeende genocide in de Gazastrook. Conform mijn toezegging gedaan tijdens het Commissiedebat Gymnich van 30 januari 2024, stuur ik u...

2024D05328

Brieven regering

Additioneel budget informatiecampagnes over migratie

Additioneel budget informatiecampagnes over migratie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 573 Migratiebeleid Nr. 210 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9...

2024D05040

Brieven regering

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen op het gebied van het ministerie van Buitenlandse Zaken Q4 2023

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen op het gebied van het ministerie van Buitenlandse Zaken Q4 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3884 BRIEF...

2024D05048

Brieven regering

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 2 en 3 februari 2024

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 2 en 3 februari 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2827 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE...

2024D04817

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 19 februari 2024

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 19 februari 2024. hier onder andere diplomatieke inspanningen, de militaire bijdrage aan operatie Prosperity Guardian, het onderzoek naar een mogelijke aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Golfregio waaronder de...

2024D04831

Brieven regering

Planning modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

Planning modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 Nr. 32 BRIEF VAN DE...

2024D04484

Brieven regering

Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden in de VN Mensenrechtenraad voor periode 2024-2026

Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden in de VN Mensenrechtenraad voor periode 2024-2026. onder andere fact-finding missions, onderzoekscommissies en bewijzenbanken die mensenrechtenschendingen documenteren. Het Koninkrijk zal zich bovendien verder inspannen voor versterkte samenwerking tussen het Internationaal...

2024D04153

Brieven regering

Oordeel over de motie van het lid Dassen c.s. over in Europees- en NAVO-verband oproepen tot een worst case scenario met bijbehorende strategie (Kamerstuk 21501-02-2805)

Oordeel over de motie van het lid Dassen c.s. over in Europees- en NAVO-verband oproepen tot een worst case scenario met bijbehorende strategie (Kamerstuk 21501-02-2805). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-02 Raad Algemene...

2024D04134

Brieven regering

Humanitaire hulp aan Gaza via tweede airdrop

Humanitaire hulp aan Gaza via tweede airdrop. Op 4 februari informeerde het kabinet uw Kamer dat Defensie in samenwerking met Jordanië en in afstemming met Israël eerder die dag een zogeheten airdrop had uitgevoerd.1 Deze bestond...

2024D04124

Brieven regering

Humanitaire hulp aan Gaza via airdrop

Humanitaire hulp aan Gaza via airdrop. Op 26 januari jl. informeerde het kabinet uw Kamer over het voornemen om – indien de mogelijkheid zich voordoet – een luchtdropping uit te voeren om humanitaire hulp aan de...

2024D03888

Brieven regering

Fiche: Herziening richtlijn consulaire bescherming niet-vertegenwoordigde EU-burgers in derde landen

Fiche: Herziening richtlijn consulaire bescherming niet-vertegenwoordigde EU-burgers in derde landen. , bestaat beleidsoptie 2(a) uit «zachte» maatregelen om de verschillende verantwoordelijkheden in dergelijke netwerken beter te structureren. Beleidsoptie 2(b) stelt voor om de rol van de...

2024D03824

Brieven regering

Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 22 januari 2024

Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 22 januari 2024. tegoeden en transacties van en naar opgelijste (rechts)personen in het kader van de sancties tegen Rusland in Nederland. Dit betreft nadrukkelijk niet de geïmmobiliseerde tegoeden van de Russische...

2024D03165