Gang

Wetsvoorstel Wij­zi­ging van de Wet werk en in­ko­men naar ar­beids­ver­mo­gen en de Ziek­te­wet

Deze wetswijziging biedt werkgevers meer zekerheid over de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers. Bij de toets op de re-integratie-inspanningen voor een langdurig zieke (RIV-toets) beoordeelt de verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), vanaf 1 september 2021, niet langer het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een totaalpakket aan maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen voor werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken.
Het wetsvoorstel is 30 mei 2023 ingetrokken. Het kabinet wil het advies van de onafhankelijke commissie Toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) afwachten. Dit advies wordt in het eerste kwartaal 2024 verwacht.

Activiteiten

Dit wetsvoorstel is ingetrokken

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:45 - 13:47

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:00 - 16:45

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 12:30 - 12:31

Procedurevergadering

Besluit: Behandeling van het wetsvoorstel voortzetten.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV (35589) (tot nader order uitgesteld)

Tijd activiteit: 13:30 - 18:00

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:10 - 13:11

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 18 december 2020 te 17.00 uur.

Tijd activiteit: 12:00 - 13:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 november 2020 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 15:30 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 1 oktober 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 13 oktober 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 november 2020 te 14.00 uur. 

 4. 19 oktober 2020

  Vaststelling programma Rondetafelgesprek Wetsvoorstel 35589

  E-mailprocedure

 5. 9 november 2020

  Rondetafelgesprek wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV (35589)

  Rondetafelgesprek

 6. 11 november 2020

  Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV (35589)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 16 december 2020

  Procedures en brieven (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 18 december 2020 te 17.00 uur. 

 8. 18 december 2020

  Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV (35589)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 9. 13 januari 2021

  Procedures en brieven (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 10. 14 januari 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 11. 26 januari 2021

  Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 12. 2 februari 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1) 

 13. 16 mei 2022

  Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV (35589) (tot nader order uitgesteld)

  Wetgevingsoverleg

 14. 30 november 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

 15. 7 december 2022

  Arbeidsongeschiktheid

  Commissiedebat

 16. 21 december 2022

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen (Kamerstuk 35589) - (35589-9)

  Inbreng schriftelijk overleg

 17. 7 februari 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 18. 7 februari 2023

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Behandeling van het wetsvoorstel voortzetten. 

 19. 8 februari 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 20. 6 juni 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 21. 13 juni 2023

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

 22. 7 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 23. 29 februari 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 24. 21 april 2024

  Plenaire vergadering: Tweeminutendebat Stand van zaken wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen (35589-10)

  Plenair debat (tweeminutendebat)

Documenten