Gang

Wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

Het toezichts- en handhavingsinstrumentarium van de minister van OCW en de Inspectie van het Onderwijs wordt uitgebreid ten aanzien van scholen en instellingen die (ernstige) overtredingen begaan.
Naar aanleiding van enkele incidenten wil de regering het sanctiestelsel uitbreiden. Het wetsvoorstel verruimt de definitie van ‘wanbeheer’ in de onderwijswetgeving. Daarnaast kan de minister in acute crisissituaties een spoedaanwijzing geven. Verder moet het schenden van de zorgplicht voor sociale veiligheid en van de burgerschapsopdracht ook kunnen leiden tot het beëindigen van de bekostiging van een school. Ten slotte wordt een plicht tot bevordering van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het mbo ingevoerd.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 143
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Tegen
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Tegen
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 14:35 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:10 - 15:11

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 oktober 2021 om 10.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 15:40 - 16:20

Wetgevingsproces

 1. 30 september 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 5 oktober 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 3. 7 oktober 2021

  Procedurevergadering (videoconferentie)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 oktober 2021 om 10.00 uur. 

 4. 29 oktober 2021

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 2 juni 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 2 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 16 juni 2022

  Plenaire vergadering: Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (35920) (1e termijn)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 8. 29 juni 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 9. 29 juni 2022

  Plenaire vergadering: Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (35920) (voortzetting)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 10. 30 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 5 juli 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten