Wetsvoorstel

Aan­vul­len­de maat­re­ge­len voor het in­ter­na­ti­o­naal per­so­nen­ver­keer in ver­band met de be­strij­ding van de epi­de­mie van co­vid-19

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet pu­blie­ke ge­zond­heid. Het voert een algemene thuisquarantaineplicht in voor reizigers die naar Europees Nederland reizen vanuit een zogenoemd hoogrisicogebied. Het biedt ook de mogelijkheid om zo’n quarantaineplicht ook voor Caribisch Nederland in te voeren. Daarnaast regelt het voorstel dat reizigers die in een hoogrisicogebied verbleven en met eigen vervoer naar Nederland komen verplicht kunnen worden om een negatieve testuitslag te hebben.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 24
CDA 15
PvdA 9
GroenLinks 8
ChristenUnie 5
Volt 3
Tegen
PVV 17
SP 9
FVD 8
PvdD 6
DENK 3
JA21 3
SGP 3
BBB 1
BIJ1 1
Fractie Den Haan 1

Activiteiten

28 apr 2021
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19 (TK 35808)

Besluit: Behandeld.

12:00 - 18:00

20 apr 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

16:45 - 17:15

Wetgevingsproces

16 apr 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
20 apr 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 apr 2021

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19 (TK 35808)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
28 apr 2021

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19 (TK 35808)

Wetgevingsoverleg
11 mei 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
11 mei 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

16 apr 2021
Download Advies NOvA
16 apr 2021
Download Advies AP
16 apr 2021
Download Reactie RIVM
16 apr 2021
Download HUF-toets ILT
16 apr 2021
Download Advies ATR
16 apr 2021
Download Advies VNG
16 apr 2021
Download Reactie Bonaire
16 apr 2021
Download Advies OM
16 apr 2021
Download Reactie Saba
Alle documenten