Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen...

In dit wetsvoorstel wordt de Wet basisregistratie personen aangepast om de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een rol te geven in het ondersteunen van colleges van burgemeester en wethouders bij het doen van adresonderzoek. Specifiek gaat het om het ondersteunen van colleges bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen (BRP) op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven en bij het onderzoek naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de BRP. Het doel van het voorstel is om de adreskwaliteit in de BRP te verbeteren.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 14
PvdA 9
GroenLinks 8
ChristenUnie 5
FVD 5
Groep Van Haga 3
JA21 3
SGP 3
Volt 2
BBB 1
Fractie Den Haan 1
Tegen
SP 9
PvdD 6
DENK 3
Omtzigt 1
Afwezig
BIJ1 1
Gündogan 1

Activiteiten

19 apr 2022
31 mrt 2022
Procedurevergadering

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling; de eerste termijn van de zijde van de Kamer vond 3 februari 2022 plaats.

11:30 - 12:30

Debat terugkijken
29 mrt 2022
03 feb 2022
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

14:00 - 16:40

09 nov 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:40 - 16:00

15 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 20 mei 2021 te 14:00 uur.

12:30 - 14:00

06 apr 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:00 - 15:35

31 mrt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

14:45 - 19:35

Wetgevingsproces

19 mrt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
31 mrt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 apr 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 apr 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
03 jun 2021

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen (TK 35772)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
04 nov 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
09 nov 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 feb 2022

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen (35772) (1e termijn)

Plenair debat (wetgeving)
29 mrt 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
31 mrt 2022

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)

Procedurevergadering
14 apr 2022

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen (35772) (re- en dupliek)

Plenair debat (wetgeving)
19 apr 2022

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

19 mrt 2021
Download Reactie NVVB
19 mrt 2021
Download Reactie VNG
19 mrt 2021
Download Advies AP
08 okt 2021
Download Beslisnota
28 jan 2022
Download Sprekerslijst
25 mrt 2022
Download Beslisnota
Alle documenten