Wetsvoorstel

Wet kwaliteit incassodienstverlening

Dit wetsvoorstel heeft als doel de kwaliteit van de private buitengerechtelijke incassodienstverlening door incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en incassoadvocaten te verbeteren. Aanleiding voor het voorstel zijn de problemen in de incassopraktijk, zoals onterechte vorderingen, hoge incassokosten en onheuse en agressieve bejegening van mensen met schulden. Het wetsvoorstel:
- verplicht incassobureaus om zich in te schrijven in een speciaal register
- maakt het mogelijk om bij lagere regelgeving kwaliteitseisen te stellen aan de buitengerechtelijke incassodienstverlening
- stelt een systeem van toezicht en handhaving in
- bevat maatregelen tegen de negatieve aspecten van de verkoop van vorderingen en maatregelen tegen het verdienmodel bij de cumulatie van termijnvorderingen.

Activiteiten

02 dec 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:15 - 13:20

14 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 mei 2021.

14:30 - 16:00

24 mrt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

13:30 - 13:31

10 mrt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

18:30 - 18:31

Wetgevingsproces

16 feb 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
10 mrt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 mrt 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 apr 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

18 feb 2021
Download Advies NVVK
18 feb 2021
Download Advies VIA
18 feb 2021
Download Advies AP
18 feb 2021
Download Advies NOVA
18 feb 2021
Download Advies ACM
18 feb 2021
Download Advies OM
Alle documenten