Gang

Wetsvoorstel Strafverhoging discriminatoir gemotiveerde geweldsdelicten

Dit initiatiefwetsvoorstel van de leden Buitenweg en Segers wijzigt het Wetboek van Strafrecht. Doel van het voorstel is het invoeren van een strafverhoging voor elk geweldsdelict dat met een discriminatoir oogmerk wordt gepleegd. Met een discriminatoir oogmerk bedoelen de initiatiefnemers de delicten waarbij het tot uitdrukking brengen van haat tegen of gevoelens van minderwaardigheid van een groep mensen een motief is geweest om het delict te plegen of dat indringender te plegen. Op 28 juni 2022 heeft het lid Ellemeet de plaats ingenomen van het lid Buitenweg bij de verdediging van dit wetsvoorstel. op 12 juli 2023 heeft het lid Bikker de plaats ingenomen van het lid Segers bij de verdediging van dit wetsvoorstel en op 25 april 2024 heeft het lid Timmermans de plaats ingenomen van het lid Ellemeet.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:13

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:15 - 13:16

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 september 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 19 januari 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 juli 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 september 2022 te 14.00 uur.  

 3. 8 september 2022

  Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond (35709)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 4. 20 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 6. 13 september 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 14 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 29 mei 2024

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 9. 30 mei 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 2 september 2024

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden van de leden Timmermans en Bikker tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond (35709)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten