Gang

Wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Doel van dit wetsvoorstel is de integriteit in het decentraal bestuur te bevorderen en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen verder te ondersteunen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 131
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Niet deelgenomen
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:15

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 20:45 - 22:31

Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 16:00 - 16:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie heeft de wens tot het houden van een spoedige plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de aangekondigde Nota van Wijziging zal zijn ontvangen. .

Tijd activiteit: 12:30 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 oktober te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 13:45 - 13:46

Wetgevingsproces

 1. 31 augustus 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 2 september 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 3. 3 september 2020

  Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 oktober te 14:00 uur.  

 4. 1 oktober 2020

  Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur) (TK-35546)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 6. 15 april 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot de aangekondigde Nota van Wijziging zal zijn ontvangen. . 

 7. 17 november 2021

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 18 november 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie heeft de wens tot het houden van een spoedige plenaire behandeling. 

 9. 18 november 2021

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 10. 16 december 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling. 

 11. 14 april 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling. 

 12. 14 april 2022

  Plenaire vergadering: Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur (35546)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld. 

 13. 19 april 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten