Wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Doel van dit wetsvoorstel is de integriteit in het decentraal bestuur te bevorderen en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen verder te ondersteunen.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 131
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 34
D66 24
CDA 14
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
FVD 5
ChristenUnie 5
DENK 3
SGP 3
Groep Van Haga 3
JA21 3
Volt 2
Omtzigt 1
Fractie Den Haan 1
BBB 1
Voor
PVV 17
Niet deelgenomen
Gündogan 1
BIJ1 1

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 20:45 - 22:31

Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 16:00 - 16:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie heeft de wens tot het houden van een spoedige plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:45 - 16:25

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de aangekondigde Nota van Wijziging zal zijn ontvangen. .

Tijd activiteit: 12:30 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 oktober te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 13:45 - 13:46

Wetgevingsproces

 1. 31 augustus 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 2 september 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 3 september 2020

  Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 4. 1 oktober 2020

  Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur) (TK-35546)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 6. 15 april 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 7. 17 november 2021

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 18 november 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 9. 18 november 2021

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 16 december 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 11. 14 april 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)

  Procedurevergadering

 12. 14 april 2022

  Plenaire vergadering: Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur (35546)

  Plenair debat (wetgeving)

 13. 19 april 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven