Wetsvoorstel

Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

Voorstel voor aanpassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 aan Europese richtlijnen voor de heffing en inning van de btw op grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Krol 1
Tegen
SP 14
PvdD 4
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

11 feb 2021
Wetgevingsoverleg

Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35527)

Besluit: Behandeld.

17:00 - 19:00

11 feb 2021
Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie; het wetsvoorstel is inmiddels geagendeerd voor het op 11 februari 2021 te houden wetgevingsoverleg; stemming over het wetsvoorstel is voorzien op 25 februari 2021.

11:15 - 12:15

08 feb 2021
Wetgevingsoverleg

Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35527) (tot nader order uitgesteld)

15:00 - 17:00

Week 06
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel) (35527)

05 feb 2021
E-mailprocedure

Besluit: Agenderen voor behandeling in een wetgevingsoverleg, te houden op maandag 8 februari 2021 van 15.00 tot 17.00 uur.

16:30 - 16:30

04 feb 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 13:46

03 feb 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling en daarbij de griffie plenair verzoeken de behandeling zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden.

14:30 - 15:30

Debat terugkijken
28 jan 2021
26 jan 2021
25 jan 2021
18 jan 2021
E-mailprocedure

Besluit: Inbrengtermijn voor Nader Verslag vaststellen op maandag 25 januari 2021 om 10.00 uur, en daarbij de brief van de Algemene Rekenkamer (2021Z00611) en de begin deze week te ontvangen brief over uitvoering van de nieuwe regels per 1 juli 2021 betrekken.

18:00 - 18:00

15 jan 2021
E-mailprocedure

Besluit: De commissie besluit het wetsvoorstel niet als hamerstuk aan te merken. Een voorstel voor het uitbrengen van nader verslag zal spoedig aan de commissie worden voorgelegd.

12:00 - 12:00

10 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:05 - 13:06

23 sep 2020
10 sep 2020
09 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 29 september 2020 om 14.00 uur.

13:45 - 14:55

01 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

15:05 - 16:00

Wetgevingsproces

14 jul 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
01 sep 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 sep 2020

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
10 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 sep 2020

Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
09 dec 2020

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
10 dec 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 jan 2021

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Voorstel om Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35527) als hamerstuk aan de agenda toe te voegen

E-mailprocedure
18 jan 2021

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel voor inbrengtermijn Nader Verslag bij Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35527)

E-mailprocedure
25 jan 2021

Inbreng nader verslag bij Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
26 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jan 2021

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)

Procedurevergadering
28 jan 2021

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 feb 2021

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
04 feb 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 feb 2021

[ SPOED E-MAILPROCEDURE ] - Voorstel van het lid Lodders voor een WGO inzake e-commerce op maandag 8 februari van 15 tot 17 uur

E-mailprocedure
Week 06

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel) (35527)

Plenair debat
08 feb 2021

Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35527) (tot nader order uitgesteld)

Wetgevingsoverleg
11 feb 2021

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
11 feb 2021

Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35527)

Wetgevingsoverleg
25 feb 2021

Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten