Gang

Wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0

In deze derde Incidentele suppletoire begroting (ISB) van 2020 wordt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van het Coronavirus.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Groep Krol/vKA 2 Voor
Van Haga 1 Voor

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 15:31

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 10:15 - 15:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:30 - 13:31

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 4 juni 2020 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

E-mailprocedure

Besluit: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties ingestemd met het voorstel ten aanzien van een gezamenlijke inbrengtermijn bij de incidentele suppletoire begrotingen voor EZK en SZW: VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, CU, PvdD, 50PLUS, SGP. Dat betekent dat het voorstel voor de inbrengtermijn bij genoemde begrotingen is aangenomen. 1.Inbrengtermijn voor verslag (feitelijke vragen) over de afzonderlijke incidentele suppletoire begrotingen vaststellen op donderdag 4 juni te 14.00 uur.2.De bewindslieden vragen de antwoorden in te dienen uiterlijk vrijdag 12 juni te 14.00 uur.Commissies besluiten na beantwoording van de feitelijke vragen zelf over de verdere behandeling van ‘hun’ suppletoire begrotingen

Tijd activiteit: 12:00 - 12:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:45 - 13:46

Wetgevingsproces

 1. 26 mei 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 27 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 28 mei 2020

  [E-MAILPROCEDURE] Voorstel voor inbrengtermijnen bij drie incidentele suppletoire begrotingen Noodpakket 2.0

  E-mailprocedure

  Besluit: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties ingestemd met het voorstel ten aanzien van een gezamenlijke inbrengtermijn bij de incidentele suppletoire begrotingen voor EZK en SZW: VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, CU, PvdD, 50PLUS, SGP. Dat betekent dat het voorstel voor de inbrengtermijn bij genoemde begrotingen is aangenomen. 1.Inbrengtermijn voor verslag (feitelijke vragen) over de afzonderlijke incidentele suppletoire begrotingen vaststellen op donderdag 4 juni te 14.00 uur.2.De bewindslieden vragen de antwoorden in te dienen uiterlijk vrijdag 12 juni te 14.00 uur.Commissies besluiten na beantwoording van de feitelijke vragen zelf over de verdere behandeling van ‘hun’ suppletoire begrotingen 

 4. 4 juni 2020

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0) - 35473

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 15 juni 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 4 juni 2020 te 14.00 uur. 

 6. 17 juni 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 24 juni 2020

  Plenaire vergadering: Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 (35473)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 8. 24 juni 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 29 juni 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling. 

 10. 30 juni 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten