Wetsvoorstel

Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0

In deze derde Incidentele suppletoire begroting (ISB) van 2020 wordt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van het Coronavirus.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1

Activiteiten

30 jun 2020
Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

15:00 - 16:00

Debat terugkijken
29 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

11:30 - 12:30

24 jun 2020
24 jun 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 (35473)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:15 - 15:00

Debat terugkijken
17 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 13:31

15 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 4 juni 2020 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

28 mei 2020
E-mailprocedure

Besluit: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties ingestemd met het voorstel ten aanzien van een gezamenlijke inbrengtermijn bij de incidentele suppletoire begrotingen voor EZK en SZW: VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, CU, PvdD, 50PLUS, SGP. Dat betekent dat het voorstel voor de inbrengtermijn bij genoemde begrotingen is aangenomen. 1.Inbrengtermijn voor verslag (feitelijke vragen) over de afzonderlijke incidentele suppletoire begrotingen vaststellen op donderdag 4 juni te 14.00 uur.2.De bewindslieden vragen de antwoorden in te dienen uiterlijk vrijdag 12 juni te 14.00 uur.Commissies besluiten na beantwoording van de feitelijke vragen zelf over de verdere behandeling van ‘hun’ suppletoire begrotingen

12:00 - 12:00

27 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:45 - 13:46

Wetgevingsproces

26 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
27 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 mei 2020

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel voor inbrengtermijnen bij drie incidentele suppletoire begrotingen Noodpakket 2.0

E-mailprocedure
04 jun 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0) - 35473

Inbreng feitelijke vragen
15 jun 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
17 jun 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 jun 2020

Plenaire vergadering: Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 (35473)

Plenair debat
24 jun 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 jun 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
30 jun 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

19 jun 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten