Wetsvoorstel Wet elektronische publicaties

Het wetsvoorstel wil de toegankelijkheid van (voorgenomen) overheidsbesluiten vergroten. Voorgesteld wordt om alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en
kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, te publiceren in de officiële elektronische publicatiebladen van de
openbare lichamen waartoe de bestuursorganen behoren. Daarbij dienen deze publicatiebladen op gestandaardiseerde wijze te worden gepubliceerd op
www.officielebekendmakingen.nl. Door deze standaardisatie wordt het voor burgers mogelijk om op één website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en
kennisgevingen van de overheid te raadplegen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 17:25 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 9 juli 2019 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:15

Wetgevingsproces

 1. 6 juni 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 11 juni 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 20 juni 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 4. 9 juli 2019

  Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties) (35218)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 14 november 2019

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 6. 19 november 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 3 december 2019

  Plenaire vergadering: Wet elektronische publicaties (35218)

  Plenair debat (wetgeving)

 8. 10 december 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven