Wetsvoorstel

Wet elektronische publicaties

Het wetsvoorstel wil de toegankelijkheid van (voorgenomen) overheidsbesluiten vergroten. Voorgesteld wordt om alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en
kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, te publiceren in de officiële elektronische publicatiebladen van de
openbare lichamen waartoe de bestuursorganen behoren. Daarbij dienen deze publicatiebladen op gestandaardiseerde wijze te worden gepubliceerd op
www.officielebekendmakingen.nl. Door deze standaardisatie wordt het voor burgers mogelijk om op één website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en
kennisgevingen van de overheid te raadplegen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

10 dec 2019
03 dec 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet elektronische publicaties (35218)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

17:25 - 18:00

19 nov 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 16:00

20 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 9 juli 2019 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

11 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

16:00 - 17:15

Wetgevingsproces

06 jun 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
11 jun 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
09 jul 2019

Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties) (35218)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

07 jun 2019
Download Advies ATR
07 jun 2019
Download Advies VNG
29 nov 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten