Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

De aardbeving in Zeerijp van januari 2018 laat zien dat het wenselijk is de gaswinning uit het Groningenveld zo snel mogelijk te stoppen.
Totdat de gaswinning uit het Groningenveld beëindigd is, moet gekeken worden hoe de gaswinning uit dit veld op een zo veilig mogelijke manier kan plaatsvinden waarbij ook de leveringszekerheid kan worden geborgd. Daarnaast zullen voor de vraag en gebruik van het laagcalorisch Gronings gas alternatieven gezocht moeten worden.
De huidige systematiek van de Gaswet en de Mijnbouwwet sluit niet aan op deze beoogde situatie en moet daarom gewijzigd worden.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 83
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Tegen
PvdA 9 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Tegen
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Tegen
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 16:55 - 00:48

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:15 - 14:45

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:50 - 14:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 12:50 - 13:10

Procedurevergadering

Besluit: Wetvoorstel nog voor het zomerreces afhandelen, bij voorkeur in een wetgevingsoverleg in verband met de drukke plenaire agenda.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 juni 2018.

Tijd activiteit: 11:00 - 12:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 1 juni 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 5 juni 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 7 juni 2018

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetvoorstel nog voor het zomerreces afhandelen, bij voorkeur in een wetgevingsoverleg in verband met de drukke plenaire agenda.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 juni 2018. 

 4. 7 juni 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 12 juni 2018

  Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om een technische briefing door SodM over het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34957)

  E-mailprocedure

 6. 14 juni 2018

  Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (TK 34957)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 14 juni 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 19 juni 2018

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag. 

 9. 20 juni 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 10. 21 juni 2018

  Verzoek van het lid Yesilgöz-Zegerius (VVD) ambtenaren van het ministerie van EZK uit te nodigen voor de technische briefing door SodM over wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (Kamerstuk 34957) op dinsdag 26 juni 2018 van 17.00 tot 18.00 uur.

  E-mailprocedure

 11. 26 juni 2018

  Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat - Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (TK 34957)

  Technische briefing

 12. 28 juni 2018

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34957)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 13. 3 juli 2018

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 14. 5 juli 2018

  Plenaire vergadering: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 15. 5 juli 2018

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34957) (Derde termijn)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

Documenten