Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Nijboer/Alkaya Wet centraal aandeelhoudersregister

Dit wetsvoorstel beoogt de instelling van een centraal aandeelhoudersregister. Dit register verzamelt en ontsluit informatie over aandelen en aandeelhouders voor publieke diensten, notarissen en instellingen die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht zijn tot cliëntenonderzoek (Wwft-instellingen). Het geeft hierdoor zicht op wie schuil gaan achter vennootschappen en levert een waardevolle bijdrage aan het doel dat hiermee wordt gediend: voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen en bijdragen aan rechtszekerheid in het rechtsverkeer. De Tweede Kamerleden Nijboer (PvdA) en Alkaya (SP) hebben de verdediging van het voorstel overgenomen van de oud-Kamerleden Groot (PvdA) en Gesthuizen (SP).

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 20:00 - 21:03

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:00 - 14:10

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:10 - 14:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:30 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 12:45 - 12:55

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:15 - 14:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 november 2018 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 14:50 - 14:55

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:20 - 13:25

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie. Het initiatiefvoorstel wordt pas in handen van de commissie gesteld nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht en de initiatiefnemers op dat advies hun reactie hebben gegeven.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 19 januari 2017

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 februari 2017

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 3. 5 september 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 12 september 2018

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 5. 19 september 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 26 september 2018

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 7. 1 november 2018

  Wet centraal aandeelhoudersregister

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 8. 29 januari 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 9. 30 januari 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 27 maart 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 10 april 2019

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 12. 4 juli 2019

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 13. 4 juli 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 19 september 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 25 september 2019

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 16. 3 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (34661) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 17. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 18. 5 september 2022

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (34661) (voortzetting)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Documenten

Naar boven