Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Nijboer/Alkaya Wet centraal aandeelhoudersregister

Dit wetsvoorstel beoogt de instelling van een centraal aandeelhoudersregister. Dit register verzamelt en ontsluit informatie over aandelen en aandeelhouders voor publieke diensten, notarissen en instellingen die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht zijn tot cliëntenonderzoek (Wwft-instellingen). Het geeft hierdoor zicht op wie schuil gaan achter vennootschappen en levert een waardevolle bijdrage aan het doel dat hiermee wordt gediend: voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen en bijdragen aan rechtszekerheid in het rechtsverkeer. De Tweede Kamerleden Nijboer (PvdA) en Alkaya (SP) hebben de verdediging van het voorstel overgenomen van de oud-Kamerleden Groot (PvdA) en Gesthuizen (SP).

Activiteiten

01 feb 2017
Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie. Het initiatiefvoorstel wordt pas in handen van de commissie gesteld nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht en de initiatiefnemers op dat advies hun reactie hebben gegeven.

15:30 - 16:30

05 sep 2018
19 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

14:50 - 14:55

26 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 november 2018 om 14.00 uur.

15:30 - 16:30

30 jan 2019
27 mrt 2019
04 jul 2019
04 jul 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:10 - 14:15

Wetgevingsproces

19 jan 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
01 feb 2017

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
05 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
19 sep 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 sep 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
01 nov 2018

Wet centraal aandeelhoudersregister

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
29 jan 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
30 jan 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 apr 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
04 jul 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten