Wetsvoorstel

Goedkeuring van het op 9 december 2011 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (Trb.2012, 24)

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 41
PvdA 38
CDA 13
D66 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
50PLUS 2
Tegen
PVV 15
SP 15
PvdD 2

Activiteiten

14 mei 2013
18 apr 2013
Algemeen overleg

12:00 - 13:30

26 feb 2013
30 okt 2012
Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen

15:05 - 23:59

Debat terugkijken
26 jun 2012
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard: (zie 33285-11)

15:15 - 23:59

Debat terugkijken
24 mei 2012
Procedurevergadering

Besluit: De plenaire vergadering adviseren dit wetsvoorstel niet controversieel te verklaren.   De minister van Buitenlandse Zaken informeren over dit commissiebesluit en hem verzoeken de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 30 mei a.s. aan de Kamer te zenden (opdat de commissie Europese Zaken in haar procedurevergadering van 7 juni kan besluiten omtrent de wijze van verdere behandeling van het wetsvoorstel).

11:30 - 12:30

08 mrt 2012
Procedurevergadering

Besluit: Verslag over het wetsvoorstel aan de regering uitbrengen en de inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 2 april 2012 te 12.00 uur. Gestreefd wordt naar plenaire behandeling van het wetsvoorstel voor het zomerreces.

11:30 - 12:30

28 feb 2012
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

15:05 - 23:59

Wetgevingsproces

27 feb 2012
Het wetsvoorstel is ingediend
28 feb 2012

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 mrt 2012

Procedurevergadering

Procedurevergadering
02 apr 2012

Goedkeuring EU-toetredingsverdrag Kroatië

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
24 mei 2012

Procedurevergadering (1e deel regulier, 2e deel controversieel verklaren)

Procedurevergadering
21 jun 2012

Extra procedurevergadering i.v.m. nota n.a.v. verslag Goedkeuringswet EU-toetredingsverdrag Kroatië

Procedurevergadering
26 jun 2012

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
30 okt 2012

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
29 jan 2013

Plenaire vergadering: Goedkeuring van het Verdrag tussen de lidstaten van de Europese Unie en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (33183)

Plenair debat (wetgeving)
05 feb 2013

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
26 feb 2013

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 mrt 2013

Procedurevergadering

Procedurevergadering
28 mrt 2013

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 apr 2013

Procedurevergadering

Procedurevergadering
18 apr 2013

Raad Algemene Zaken d.d. 22 april 2013

Algemeen overleg
14 mei 2013

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten