Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 117
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 41 Voor
PvdA 38 Voor
SP 15 Tegen
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Tegen
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
PvdD 2 Tegen
50PLUS/Baay-Timmerman 1 Voor
50PLUS/Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 10:15 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 12:45 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:45

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:15 - 23:59

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Rondetafelgesprek

Tijd activiteit: 14:00 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 februari 2013

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering in afwachting van een voorstel-Leijten tot het houden van een rondetafelgesprek

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 14:30 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 21 december 2012

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 15 januari 2013

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 3. 23 januari 2013

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering in afwachting van een voorstel-Leijten tot het houden van een rondetafelgesprek 

 4. 6 februari 2013

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 februari 2013 

 5. 27 februari 2013

  Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens - Kamerstuk 33509 - (verplaatst naar 6 maart 2013)

  Rondetafelgesprek

 6. 28 februari 2013

  Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening - 33509 (verplaatst naar 7 maart 2013)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 7. 6 maart 2013

  Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens - Kamerstuk 33509 - (EPD)

  Rondetafelgesprek

 8. 7 maart 2013

  Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening - 33509

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 9. 5 juni 2013

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 10. 5 juni 2013

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 3 juli 2013

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van Werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 27 november 2013

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 13. 4 december 2013

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 14. 13 februari 2014

  Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (33509)

  Inbreng schriftelijk overleg

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 15. 2 april 2014

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 16. 8 april 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 16 april 2014

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 18. 11 juni 2014

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (33509) Eerste Termijn Kamer

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 19. 11 juni 2014

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (33509) (Voortzetting)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 20. 24 juni 2014

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 21. 1 juli 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 22. 1 juli 2014

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten