Wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 117
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 41
PvdA 38
CDA 13
D66 12
ChristenUnie 5
SGP 3
GrBvK 2
50PLUS/Baay-Timmerman 1
50PLUS/Klein 1
Van Vliet 1
Tegen
SP 15
PVV 12
GroenLinks 4
PvdD 2

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:20 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 12:45 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:45

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:50 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:15 - 23:59

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Rondetafelgesprek

Tijd activiteit: 14:00 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 februari 2013

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering in afwachting van een voorstel-Leijten tot het houden van een rondetafelgesprek

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 14:30 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 21 december 2012

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 15 januari 2013

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 23 januari 2013

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 4. 6 februari 2013

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 5. 27 februari 2013

  Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens - Kamerstuk 33509 - (verplaatst naar 6 maart 2013)

  Rondetafelgesprek

 6. 28 februari 2013

  Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening - 33509 (verplaatst naar 7 maart 2013)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 7. 6 maart 2013

  Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens - Kamerstuk 33509 - (EPD)

  Rondetafelgesprek

 8. 7 maart 2013

  Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening - 33509

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 9. 5 juni 2013

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 10. 5 juni 2013

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 3 juli 2013

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van Werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 27 november 2013

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 13. 4 december 2013

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 13 februari 2014

  Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (33509)

  Inbreng schriftelijk overleg

 15. 2 april 2014

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 16. 8 april 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 16 april 2014

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 18. 11 juni 2014

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (33509) Eerste Termijn Kamer

  Plenair debat (wetgeving)

 19. 11 juni 2014

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (33509) (Voortzetting)

  Plenair debat (wetgeving)

 20. 24 juni 2014

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 21. 1 juli 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 22. 1 juli 2014

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven