Gang

Wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie

Dit wetsvoorstel regelt de toepassing in de Nederlandse wet van de EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 123
75Verplicht: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdA 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Niet deelgenomen
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 16:25 - 00:11

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 16:50 - 22:11

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2023

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 23:00

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2023

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 19:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:01

Procedurevergadering

Besluit: De commissie besluit om het wetsvoorstel gelijktijdig te behandelen met de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: Besluitvorming over aanmelding voor plenaire behandeling aanhouden tot na ontvangst van de aangekondigde Nota van Wijziging.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 10 mei om 16:00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 13:54 - 13:55

Wetgevingsproces

 1. 23 maart 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 24 maart 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 6 april 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 10 mei om 16:00 uur. 

 4. 10 mei 2022

  Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 6 juli 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Besluitvorming over aanmelding voor plenaire behandeling aanhouden tot na ontvangst van de aangekondigde Nota van Wijziging. 

 6. 29 september 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: De commissie besluit om het wetsvoorstel gelijktijdig te behandelen met de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023. 

 7. 5 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 17 oktober 2022

  Pakket Belastingplan 2023

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 9. 31 oktober 2022

  Pakket Belastingplan 2023

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 10. 8 november 2022

  Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2023**, Fiscale Verzamelwet 2023 (36 107) en Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36 063) (1e TK)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 11. 9 november 2022

  Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2023**, Fiscale Verzamelwet 2023 (36 107) en Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36 063) (antwoord 1e termijn + rest)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld. 

 12. 10 november 2022

  Plenaire vergadering: Voortzetting van de STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2023, Fiscale Verzamelwet 2023 (36 107) en Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36 063) en over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten