Gang

Wetsvoorstel Begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 145
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Tegen
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:05 - 17:15

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 10:15 - 16:05

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 17:05 - 22:56

Wetgevingsoverleg

Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 09:30 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW 2021.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:15

Procedurevergadering

Besluit: Na ontvangst begrotingsbrief SZW zal via een emailprocedure worden besloten over het laten verzorgen van een technische briefing door de Algemene Rekenkamer.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 14:45 - 14:50

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 15:15 - 15:20

Wetgevingsproces

 1. 15 september 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 15 september 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 17 september 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 4. 29 september 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Na ontvangst begrotingsbrief SZW zal via een emailprocedure worden besloten over het laten verzorgen van een technische briefing door de Algemene Rekenkamer. 

 5. 7 oktober 2020

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 - 35570 -XV

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 3 november 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW 2021. 

 7. 12 november 2020

  Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 8. 17 november 2020

  Plenaire vergadering: Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35570-XV) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 9. 18 november 2020

  Procedures en brieven (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 10. 19 november 2020

  Plenaire vergadering: Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35570-XV) (voortzetting)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld. 

 11. 8 december 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten