Gang

Wetsvoorstel Slotwet ministerie van Justitie en Veiligheid 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid over 2023 opgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor de feitelijke inbreng over de Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 (36560-VI) op 23 mei 2024.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Wetgevingsproces

 1. 15 mei 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 mei 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 23 mei 2024

  Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 (36560-VI)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 4. 23 mei 2024

  Feitelijke vragen over de Slotwetten 2023 van het ministerie EZK, J&V en BZK voor het zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering

  Inbreng feitelijke vragen

 5. 29 mei 2024

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds geagendeerd voor de feitelijke inbreng over de Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 (36560-VI) op 23 mei 2024. 

Documenten