Gang

Wetsvoorstel Uitvoeringswet digitaledienstenverordening

De digitaledienstenverordening (DSA) is op 16 november 2022 in werking getreden. De DSA harmoniseert regels die van toepassing zijn op zogenaamde aanbieders van tussenhandeldiensten, zoals online platforms, online marktplaatsen, sociale mediadiensten en internetaanbieders.
Dit wetsvoorstel bevat regels over de bevoegdheden voor het toezicht op en de handhaving van de verordening. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wordt aangewezen als toezichthouder op het grootste deel van de verordening. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de andere bevoegde autoriteit, voor het toezicht op twee verboden op het gebruik van profilering bij het tonen van reclames op online-interfaces van online platforms.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  De commissie besluit om een rondetafelgesprek in te plannen na het meireces.   Inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op 25 april 2024 om 12.00 uur.

Tijd activiteit: 11:00 - 12:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Tijd activiteit: 12:30 - 12:31

Wetgevingsproces

 1. 3 april 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 4 april 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Digitale Zaken 

 3. 10 april 2024

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  De commissie besluit om een rondetafelgesprek in te plannen na het meireces.   Inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op 25 april 2024 om 12.00 uur.  

 4. 25 april 2024

  Uitvoering van verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG (Uitvoeringswet digitaledienstenverordening)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

Documenten