Gang

Wetsvoorstel Goedkeuring wijziging Eurovignetverdrag

Het wetsvoorstel heeft als doel de nationale wetgeving te harmoniseren met het herziene Europese kader voor wegbeprijzing, zoals vastgelegd in het Eurovignetverdrag.

Belangrijke wijzigingen in dit verdrag, naar aanleiding van de herziene Eurovignetrichtlijn, omvatten:
(a) Aanpassing van de tariefstructuur;
(b) Uitbreiding van de reikwijdte naar voertuigen met een gewicht tussen 3,5 en 12 ton;
(c) Introductie van diverse specifieke uitzonderingsmogelijkheden, met name voor lichtere vrachtwagens;
(d) Geleidelijke afschaffing van vignetten voor vrachtvoertuigen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 4 april 2024 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 10:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:45 - 16:35

Wetgevingsproces

 1. 8 maart 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 12 maart 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken 

 3. 14 maart 2024

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 4 april 2024 om 14.00 uur. 

 4. 4 april 2024

  Goedkeuring en uitvoering van het Protocol van 29 maart 2023 te Brussel tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens (Trb. 2023, 52)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

Documenten