Gang

Wetsvoorstel Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid

Dit wetsvoorstel regelt een aantal aanpassingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze zijn nodig om een richtlijn en verordening van het Europees parlement en de Raad te implementeren. Deze richtlijn en verordening vormen samen een kader om de digitale operationele weerbaarheid van de financiële sector te verbeteren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 28 februari 2024 om 14.00 uur.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 13:00 - 13:01

Wetgevingsproces

 1. 14 december 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 december 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 25 januari 2024

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 28 februari 2024 om 14.00 uur.  Niet controversieel verklaren. 

 4. 28 februari 2024

  Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

Documenten