Gang

Wetsvoorstel Wet onbemande luchtvaart BES

Dit wetsvoorstel zorgt dat het, door wijziging van de Luchtvaartwet BES, mogelijk wordt vluchten met onbemande luchtvaartuigen op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) uit te voeren. Op dit moment is het, in tegenstelling tot omringende eilanden, niet toegestaan om met dergelijke luchtvaartuigen vluchten uit te voeren op de BES-eilanden.

Activiteiten

Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 10:15 - 10:16

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:15 - 14:16

Procedurevergadering

Besluit: Als hamerstuk aanmelden voor plenaire behandeling.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 december 2023.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Tijd activiteit: 16:00 - 16:25

Wetgevingsproces

 1. 16 oktober 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 17 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

 3. 25 oktober 2023

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 december 2023. 

 4. 14 december 2023

  Wijziging van de Luchtvaartwet BES in verband met het introduceren van een passend regelgevingskader voor vluchten met onbemande luchtvaartuigen in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet onbemande luchtvaart BES)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 7 februari 2024

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: Als hamerstuk aanmelden voor plenaire behandeling.  Niet controversieel verklaren. 

 6. 7 februari 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 15 februari 2024

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wet onbemande luchtvaart BES (36447)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten