Gang

Wetsvoorstel Verhoging wettelijke strafmaxima mensensmokkel

Doel van dit wetsvoorstel is mensensmokkel daadkrachtiger te voorkomen en te bestrijden door de strafmaxima voor mensensmokkel te verhogen. Daarnaast door de toepasselijkheid van de strafwet op mensensmokkel begaan buiten Nederland uit te breiden. Zo kan ieder die schuldig maakt aan mensensmokkel, deelname daaraan of voorbereiding daartoe, in Nederland worden vervolgd. Het wetsvoorstel wijzigt hiermee het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vast te stellen op 19 oktober 2023 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 13:00 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:00 - 15:13

Wetgevingsproces

 1. 12 september 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 14 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 28 september 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vast te stellen op 19 oktober 2023 te 14.00 uur. 

 4. 19 oktober 2023

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met de verhoging van de wettelijke strafmaxima van mensensmokkel en de uitbreiding van de toepasselijkheid van de strafwet op mensensmokkel begaan buiten Nederland (36414)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

Documenten