Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de AWB in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten

In dit wetsvoorstel wordt o.m. voorgesteld het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing beter toe te passen. Zo wordt het mogelijk om voor specifieke voorzieningen (plusvoorzieningen) separate bekostiging mogelijk te maken zodat deze voorzieningen niet meer via de watersysteemheffing bij alle belastingbetalers in rekening worden gebracht. Ook krijgen waterschappen de mogelijkheid om, waar nodig, financieel te kunnen bijdragen aan maatregelen om hoeveelheid hemelwater op de riolering te verminderen. Daarnaast worden voorstellen gedaan om het voor waterschappen mogelijk te maken een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 110
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Tegen
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Voor
CDA 5 Voor
SP 5 Voor
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Voor
FVD 3 Tegen
PvdD 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
JA21 1 Voor

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 09:15 - 10:00

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Ter informatie.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:00 - 13:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:45

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 oktober 2023.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 7 september 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 12 september 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

 3. 13 september 2023

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 oktober 2023.  

 4. 10 oktober 2023

  Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 20 december 2023

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Niet controversieel verklaren. 

 6. 21 december 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 28 februari 2024

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Ter informatie. 

 8. 10 april 2024

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 9. 18 april 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten (36412)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 10. 23 april 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten