Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de AWB in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten

In dit wetsvoorstel wordt o.m. voorgesteld het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing beter toe te passen. Zo wordt het mogelijk om voor specifieke voorzieningen (plusvoorzieningen) separate bekostiging mogelijk te maken zodat deze voorzieningen niet meer via de watersysteemheffing bij alle belastingbetalers in rekening worden gebracht. Ook krijgen waterschappen de mogelijkheid om, waar nodig, financieel te kunnen bijdragen aan maatregelen om hoeveelheid hemelwater op de riolering te verminderen. Daarnaast worden voorstellen gedaan om het voor waterschappen mogelijk te maken een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:00 - 13:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:45

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 oktober 2023.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 7 september 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 12 september 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

 3. 13 september 2023

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 oktober 2023.  

 4. 10 oktober 2023

  Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 20 december 2023

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Niet controversieel verklaren. 

 6. 21 december 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 28 februari 2024

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

 8. 4 maart 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van onder andere de Waterschapswet in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing (36412)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten