Gang

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024

Fiscale wetgeving is constant aan veranderingen onderhevig. Dit vergt voortdurend inhoudelijke wijzigingen en technisch onderhoud. Dit wetsvoorstel wijzigt verschillende belastingwetten, maar ook enkele andere fiscale wetten onder een verzamelwet met als doel om fiscale regelgeving effectief en relevant te houden. De wijzigingen in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 zijn zowel inhoudelijk als technisch of redactioneel van aard en het kabinet acht het wenselijk dat ze per 1 januari 2024 in werking treden. Het wetsvoorstel bevat onder andere (aangepaste) maatregelen voor: afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid, aanpassing giftenaftrek en ANBI-regelgeving, ontvlechting Belastingdienst, Douane en Toeslagen en aftrekbeperking omzetbelasting voor de horeca.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 134
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 16 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
BBB 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
Groep Van Haga 2 Tegen
Volt 2 Voor
BIJ1 1 Voor
Ephraim 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Niet deelgenomen
JA21 1 Tegen
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:25

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 00:20 - 03:44

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:15 - 20:15

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2024

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 23:00

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2024

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 19:00

Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel conform het in de procedurevergadering van 14 september 2023 genomen besluit gezamenlijk met het pakket Belastingplan 2024 verder behandelen.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor nader verslag vaststellen op woensdag 6 september 2023 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 23 mei 2023 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 16:00 - 16:45

Wetgevingsproces

 1. 13 april 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 april 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 20 april 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 23 mei 2023 om 14.00 uur. 

 4. 23 mei 2023

  Fiscale verzamelwet 2024

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 6 juli 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor nader verslag vaststellen op woensdag 6 september 2023 te 14.00 uur. 

 6. 6 september 2023

  Nader verslag Fiscale verzamelwet 2024

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 8. 12 oktober 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Het wetsvoorstel conform het in de procedurevergadering van 14 september 2023 genomen besluit gezamenlijk met het pakket Belastingplan 2024 verder behandelen. 

 9. 18 oktober 2023

  Pakket Belastingplan 2024

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 10. 23 oktober 2023

  Pakket Belastingplan 2024

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 11. 25 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 12. 26 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 13. 26 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

Documenten