Gang

Wetsvoorstel Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling

Het wetsvoorstel voorziet erin dat het vanaf 1 januari 2025 mogelijk wordt om de kleineondernemersregeling in andere lidstaten toe te passen. De kleineondernemersregeling is een vrijstelling van btw voor kleine ondernemers die een bepaalde omzet niet overschrijden.

Activiteiten

Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 10:15 - 10:16

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:45 - 13:46

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

Tijd activiteit: 10:00 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 4 april 2023 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 12:00 - 13:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:30 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 27 februari 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 7 maart 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 8 maart 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 4 april 2023 te 14.00 uur. 

 4. 4 april 2023

  Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 25 mei 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk). 

 6. 25 mei 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 1 juni 2023

  Plenaire vergadering: Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling (Kamerstuk 36312)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten