Gang

Wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (PbEU 2019, L 321/1) (Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen).

 1. Completed: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Wetgevingsproces

 1. 5 december 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 8 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 21 december 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 26 januari 2023.  

 4. 26 januari 2023

  Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (36267)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

Documenten