Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

Het vijfde wetsvoorstel van de 7 voorstellen die samen het pakket Belastingplan 2023 vormen. Dit vijfde voorstel regelt de voorbereidingen in Nederland op een nieuwe Europese Verordening voor een koolstofheffing op importen in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 121
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Niet deelgenomen

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: De commissie heeft geen behoefte aan heropening van de beraadslaging.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 12:30 - 12:31

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 16:25 - 00:11

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 16:50 - 22:11

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2023

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 23:00

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2023

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 19:00

Procedurevergadering

Besluit: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2023.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:30 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 20 september 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 september 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 29 september 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2023. 

 4. 3 oktober 2022

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 17 oktober 2022

  Pakket Belastingplan 2023

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 6. 20 oktober 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 7. 31 oktober 2022

  Pakket Belastingplan 2023

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 8. 8 november 2022

  Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2023**, Fiscale Verzamelwet 2023 (36 107) en Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36 063) (1e TK)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 9. 9 november 2022

  Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2023**, Fiscale Verzamelwet 2023 (36 107) en Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36 063) (antwoord 1e termijn + rest)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 10. 10 november 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 24 november 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 12. 8 februari 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 25 mei 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: De commissie heeft geen behoefte aan heropening van de beraadslaging. 

 14. 30 mei 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten