Wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

Het vijfde wetsvoorstel van de 7 voorstellen die samen het pakket Belastingplan 2023 vormen. Dit vijfde voorstel regelt de voorbereidingen in Nederland op een nieuwe Europese Verordening voor een koolstofheffing op importen in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2023.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:30 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 20 september 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 september 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 29 september 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 4. 3 oktober 2022

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Naar boven