Wetsvoorstel Begroting van het Nationaal Groeifonds (L) voor 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het Nationaal Groeifonds.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het verslag reeds vastgesteld op 13 oktober te 14.00 uur.  Er is geen behoefte aan een apart wetgevingsoverleg over de begroting van het Nationaal Groeifonds. De begroting van het Nationaal Groeifonds zal samen met de begroting EZK plenair worden gehandeld.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:30 - 15:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Tijd activiteit: 15:45 - 15:50

Wetgevingsproces

 1. 20 september 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 september 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 21 september 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 27 september 2022

  Procedurevergadering commissie EZK

  Procedurevergadering

 5. 13 oktober 2022

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023

  Inbreng feitelijke vragen

Naar boven