Gang

Wetsvoorstel Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Per 1 juli 2022 is de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking getreden. Om de RMO te bekostigen heeft het kabinet ingestemd met een begroting voor de dekking van de medische kosten en de verwerkingskosten voor het tweede halfjaar van 2022.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:25 - 13:26

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:45 - 14:46

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:35 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 22 september te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:20 - 16:45

Wetgevingsproces

 1. 30 augustus 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 september 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 14 september 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 22 september te 14.00 uur. 

 4. 22 september 2022

  Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne (36181)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 18 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 9 november 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk. 

 7. 10 november 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 17 november 2022

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne) (36181)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

 9. 19 januari 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten