Wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Wetgevingsproces

  1. 26 juli 2022

    Het wetsvoorstel is ingediend

  2. 15 september 2022

    Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

    Procedurevergadering

Naar boven