Gang

Wetsvoorstel Wet herziening bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De inwerkingtreding van het onderdeel keuzerecht bedrag ineens van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen wordt uitgesteld naar 1 januari 2025 (Verzamelbrief pensioenonderwerpen najaar 2023, 32043-624).
Op grond van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen hebben deelnemers aan een pensioenregeling de keuze tussen opname van een bedrag ineens (1) op de pensioeningangsdatum of (2) in februari volgend op het jaar waarin de deelnemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt (‘uitgesteld uitbetalingsmoment’).
Tijdens de behandeling van de wet in de Eerste kamer is toegezegd de beoogde inwerkingtredingsdatum van het keuzerecht bedrag ineens van 1 januari 2022 op te schuiven. Met het uitstel wil het kabinet verzekeraars en pensioenfondsen meer tijd geven om belangstellenden goed te informeren.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:00 - 15:13

Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen.

Tijd activiteit: 15:05 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:45 - 13:47

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:20 - 13:21

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 september 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 17:15 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 16:00 - 16:35

Wetgevingsproces

 1. 30 juni 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 5 juli 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 5 juli 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - LET OP tijdstip gewijzigd

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 september 2022 te 14.00 uur. 

 4. 7 september 2022

  Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 24 januari 2023

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 26 januari 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 5 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 8. 7 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 12 september 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen. 

 10. 12 september 2023

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 11. 14 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 27 mei 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten