Wetsvoorstel

Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Financiën in verband met deelname aan een aandelenemissie van Air France-KLM

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 14
SP 9
ChristenUnie 5
FVD 5
Groep Van Haga 3
JA21 3
SGP 3
Gündogan 1
Omtzigt 1
Tegen
GroenLinks 8
PvdA 8
PvdD 6
DENK 3
Volt 2
BBB 1
BIJ1 1
Afwezig
Fractie Den Haan 1

Activiteiten

31 mei 2022
Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

15:00 - 15:30

Debat terugkijken
30 mei 2022
Rondetafelgesprek

10:00 - 11:00

30 mei 2022
Wetgevingsoverleg

Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM

14:00 - 19:00

Debat terugkijken
25 mei 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:15 - 13:16

24 mei 2022
Procedurevergadering

Besluit: De termijn voor het leveren van inbreng voor het verslag in de vorm van een schriftelijk overleg over deze incidentele suppletoire begrotingswet is vastgesteld op woensdag 25 mei 2022 om 16.00 uur.  Deze incidentele suppletoire begrotingswet wordt geagendeerd voor behandeling in een wetgevingsoverleg op maandag 30 mei 2022 van 14.00 tot 19.00 uur.  Onder het voorbehoud dat deze incidentele suppletoire begrotingswet tijdens het wetgevingsoverleg op 30 mei 2022 voldoende zal zijn behandeld, besluit de commissie bij voorbaat de Griffie Plenair te verzoeken het wetsvoorstel op te nemen op de stemmingslijst van dinsdag 31 mei 2022.

17:45 - 18:15

Wetgevingsproces

24 mei 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
24 mei 2022

Extra procedurevergadering Financiën (i.v.m. het voornemen van het kabinet tot deelname aan een aandelenemissie Air France - KLM)

Procedurevergadering
25 mei 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 mei 2022

Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM (36108)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
30 mei 2022

Gesprek met de staatsagent KLM, de heer J. Kremers

Rondetafelgesprek
30 mei 2022

Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM

Wetgevingsoverleg
31 mei 2022

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
31 mei 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten