Wetsvoorstel

Tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 op het hoger onderwijs in verband met COVID-19

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om voor het studiejaar 2022-2023 (aspirant-)studenten in te schrijven voor het hoger onderwijs die ten gevolge van COVID-19 nog niet aan alle vooropleidings- of toelatingseisen voldoen bij de start van de opleiding.

Activiteiten

19 mei 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 24 mei 2022 om 10.00 uur, blanco verslag en aanmelden als hamerstuk.

14:15 - 15:15

11 mei 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

13:50 - 13:51

Wetgevingsproces

10 mei 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
11 mei 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 mei 2022

Procedurevergadering

Procedurevergadering
24 mei 2022

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende de tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met COVID-19

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
25 mei 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 jun 2022

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (36095)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

10 mei 2022
Download Beslisnota
Alle documenten