Wetsvoorstel

Tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 op het hoger onderwijs in verband met COVID-19

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om voor het studiejaar 2022-2023 (aspirant-)studenten in te schrijven voor het hoger onderwijs die ten gevolge van COVID-19 nog niet aan alle vooropleidings- of toelatingseisen voldoen bij de start van de opleiding.

Activiteiten

11 mei 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

13:50 - 13:51