Wetsvoorstel

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake LNG invoercapaciteit in de Eemshaven

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Financiën. De Nederlandse Staat staat garant voor € 160 mln. voor een periode van 5 jaar voor de huur van een drijvende LNG-terminal door de Gasunie.

Activiteiten

11 mei 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het verslag vaststellen op woensdag 25 mei 2022 te 14.00 uur.

10:00 - 11:00

10 mei 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

16:00 - 16:40

Wetgevingsproces

26 apr 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
10 mei 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 mei 2022

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
25 mei 2022

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake LNG invoercapaciteit in de Eemshaven

Inbreng feitelijke vragen