Gang

Wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie

Richtlijn (EU) 2019/1023 bepaalt dat iedere lidstaat erin moet voorzien dat:
1. een onderneming in financiële moeilijkheden toegang heeft tot een doeltreffend preventief herstructureringsstelsel dat de mogelijkheid biedt insolventie te voorkomen;
2. een natuurlijke persoon die een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit uitoefent (hierna: ondernemer), een tweede kans kan krijgen in de vorm van een kwijtschelding van zijn schuld en de opheffing van een eventueel bij de faillietverklaring opgelegd beroepsverbod;
3. procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld efficiënter worden en daardoor minder lang duren, en
4. informatie over de effectiviteit van insolventieprocedures wordt verzameld.
Doel van dit wetsvoorstel is de implementatie van deze richtlijn. Het grootste deel van de richtlijn moet in beginsel uiterlijk op 17 juli 2022 in de nationale wetgeving zijn omgezet en worden toegepast.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 144
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Niet deelgenomen
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36040)

Tijd activiteit: 10:30 - 13:30

E-mailprocedure

Tijd activiteit: 10:00 - 10:00

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 april te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 21 februari 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 22 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 17 maart 2022

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 april te 14.00 uur. 

 4. 14 april 2022

  Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36040)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 6 juli 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg. 

 6. 14 oktober 2022

  Annuleren Wetgevingsoverleg Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36040)

  E-mailprocedure

 7. 17 oktober 2022

  Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36040)

  Wetgevingsoverleg

 8. 18 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 1 november 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten