Wetsvoorstel

Verbetering bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten

Met dit wetsvoorstel neemt niet alleen de pakkans van de heler en pleger van vermogensdelicten toe en wordt de afzetmarkt voor gestolen spullen beperkt. Het is ook een belangrijk instrument in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Het wetsvoorstel beoogt een bijdrage te leveren aan een betere aanpak van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten. Het wetsvoorstel voorziet voornamelijk in een grondslag voor landelijke uniformering en digitalisering van drie al bestaande verplichtingen voor opkopers en handelaren van onder meer tweedehands goederen. Het betreft een registratieplicht voor bepaalde categorieën goederen, een meldplicht en een plicht tot het hanteren van een verplichte bewaartermijn van goederen.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
17 mrt 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 7 april te 14.00 uur.

14:30 - 16:00

Debat terugkijken
17 feb 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

17:14 - 17:15

Wetgevingsproces

16 feb 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
17 feb 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 mrt 2022

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
07 apr 2022

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten (36036)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

16 feb 2022
Download Advies RvdR
16 feb 2022
Download Advies NOvA
16 feb 2022
Download Advies AP
16 feb 2022
Download Advies OM
16 feb 2022
Download Beslisnota
16 feb 2022
Download Advies Politie
Alle documenten