Gang

Wetsvoorstel Verbetering bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten

Met dit wetsvoorstel neemt niet alleen de pakkans van de heler en pleger van vermogensdelicten toe en wordt de afzetmarkt voor gestolen spullen beperkt, het is ook een belangrijk instrument in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Het wetsvoorstel beoogt een bijdrage te leveren aan een betere aanpak van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten. Het wetsvoorstel voorziet voornamelijk in een grondslag voor landelijke uniformering en digitalisering van drie al bestaande verplichtingen voor opkopers en handelaren van onder meer tweedehands goederen. Het betreft een registratieplicht voor bepaalde categorieën goederen, een meldplicht en een plicht tot het hanteren van een verplichte bewaartermijn van goederen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:14 - 14:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:00 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Bewindspersoon verzoeken uitvoeringstoets te verrichten en resultaten voor de plenaire behandeling aan de Kamer te sturen.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 7 april te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 17:14 - 17:15

Wetgevingsproces

 1. 16 februari 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 17 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 17 maart 2022

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 7 april te 14.00 uur. 

 4. 7 april 2022

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten (36036)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 14 september 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Bewindspersoon verzoeken uitvoeringstoets te verrichten en resultaten voor de plenaire behandeling aan de Kamer te sturen. 

 6. 20 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 21 december 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 8. 22 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 9 februari 2023

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten (36036)

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 10. 22 februari 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 11. 7 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 13. 13 september 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 14. 6 maart 2024

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 15. 28 maart 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 20 mei 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten (36036)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten