Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake Groningen en SUVIS)

Dit wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 . De wijzigingen hebben te maken met verlenging van de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) en maatregelen voor de Subsidie Verduurzaming en Verbetering
Groningen.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:40 - 13:41

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:10 - 13:11

Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 10:15 - 10:16

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:00 - 13:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:35 - 16:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:04 - 15:05

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 februari 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 13:00 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 12:49 - 12:50

Wetgevingsproces

 1. 28 januari 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 2 februari 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 3 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 4. 15 februari 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 februari 2022 te 14.00 uur. 

 5. 24 februari 2022

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake Groningen en SUVIS) (TK 36018)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 10 maart 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 5 april 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 12 april 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 14 april 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk). 

 10. 14 april 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 11. 21 april 2022

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: De Incidentele suppletoire begroting inzake Groningen en SUVIS (36018)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

 12. 21 april 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 5 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten