Gang

Wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XII) inzake het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en regeling omzetderving waterschade Limburg

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven on ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De wijziging houdt verband met het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en de regeling omzetderving waterschade Limburg.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:05 - 15:06

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:54 - 13:55

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 10 februari 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:00 - 15:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:30 - 13:50

Wetgevingsproces

 1. 21 december 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 januari 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 20 januari 2022

  Procedurevergadering EZK (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 10 februari 2022 te 14.00 uur. 

 4. 10 februari 2022

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en regeling omzetderving waterschade Limburg)(Kamerstuk 35995)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 24 maart 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 5 april 2022

  Procedurevergadering EZK (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk. 

 7. 7 april 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 14 april 2022

  Plenaire vergadering: Incidentele suppletoire begroting inzake het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 (35995)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten