Wetsvoorstel

Incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XII) inzake het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en regeling omzetderving waterschade Limburg

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven on ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De wijziging houdt verband met het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en de regeling omzetderving waterschade Limburg.

Activiteiten

14 apr 2022
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

07 apr 2022
24 mrt 2022
20 jan 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 10 februari 2022 te 14.00 uur.

14:00 - 15:00

Debat terugkijken
18 jan 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:30 - 13:50

Wetgevingsproces

21 dec 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
18 jan 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jan 2022

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
10 feb 2022

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en regeling omzetderving waterschade Limburg)(Kamerstuk 35995)

Inbreng feitelijke vragen
24 mrt 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2022

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
07 apr 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 apr 2022

Plenaire vergadering: Incidentele suppletoire begroting inzake het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 (35995)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten