Wetsvoorstel

Dertiende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2021 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanwege corona maatregelen.

Activiteiten

02 dec 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 6 december 2021 te 14.00 uur.  Niet controversieel verklaren.

14:00 - 15:00

24 nov 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:00 - 13:01

Wetgevingsproces

19 nov 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
24 nov 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 dec 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
06 dec 2021

Dertiende incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021 (TK 35970)

Inbreng feitelijke vragen