Wetsvoorstel

Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en een aantal andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019. Richtlijn (EU) 2019/1152 gaat over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186).

Wetgevingsproces

11 nov 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
16 nov 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 dec 2021

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
22 dec 2021

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186) (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden) (35962)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten