Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet

Dit wetsvoorstel verandert het faillissementsrecht voor banken om er voor te zorgen dat de kosten van het failliet van een bank in een bepaalde volgorde worden gedragen door de aandeelhouders en schuldeisers. Het regelt ook de bevoegdheid van de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB), om voor de kleinere banken vast te stellen of ze levensvatbaar zijn.

Activiteiten

03 nov 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 18 november 2021 om 14:00 uur.

10:00 - 11:00

Debat terugkijken
26 okt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

16:10 - 16:30

Wetgevingsproces

15 okt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
26 okt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 nov 2021

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
18 nov 2021

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten