Wetsvoorstel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

Begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor 2022. Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Activiteiten

30 sep 2021
Procedurevergadering

Besluit: 1. Datum voor inbreng van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op woensdag 13 oktober 2021 om 12.00 uur. De minister wordt verzocht de antwoorden uiterlijk donderdag 4 november 2021 aan de Kamer toe te zenden. 2. De commissie besluit geen wetgevingsoverleg te houden en geen rapporteurs aan te stellen.

12:30 - 13:15

22 sep 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:41 - 15:55

21 sep 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

15:06 - 15:07

Wetgevingsproces

21 sep 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
21 sep 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 sep 2021

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 sep 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Meer zien