Wetsvoorstel

Bekrachtiging van een onderdeel van het Besluit benoemingsprocedure SER en Wijziging van de Wet op de Sociaal-Economische Raad in verband met vervanging van de goedkeuringsprocedure door een voorhangprocedure

Met dit wetsvoorstel wordt artikel 5 van het Besluit benoemingsprocedure SER vastgesteld. Dat artikel gaat over de onverenigbaarheid van functies met een lidmaatschap van de Sociaal-Economische Raad. Artikel 6 van de Wet op de SER schrijft voor dat binnen twee maanden na afkondiging van een algemene maatregel van bestuur over dat onderwerp aan de Staten-Generaal een voorstel wordt gedaan om deze bij de wet te bevestigen. Met dit wetsvoorstel wordt, voor toekomstige wijzigingen, de goedkeuringsprocedure vervangen door een voorhangprocedure. Dit omdat de betrokkenheid van de Kamers bij lagere regelgeving tegenwoordig op andere manieren wordt verankerd in de wetgeving. Een wetgevingsprocedure ter goedkeuring van besluiten die op een lager niveau al zijn vastgesteld kan leiden tot onoverzichtelijke situaties.