Wetsvoorstel

Uitvoeringswet Handels- en Samenwerkingsovereenkomst EU – VK Justitie en Veiligheid

Sinds 1 januari 2021 wordt de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (hierna: de HSO) voorlopig toegepast. Deze overeenkomst is op 30 december 2020 tot stand gekomen en bepaalt de relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk sinds het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 uit de Europese Unie is getreden. En sinds 1 januari 2021 de overgangssituatie waarin het terugtrekkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voorzag, is afgelopen.
Dit wetsvoorstel voorziet in de uitvoering van een deel van de HSO, namelijk:
- de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Verenigd Koninkrijk (PNR-gegevens)
- de overlevering van gezochte personen met het oog op strafvervolging of de tenuitvoerlegging van straffen
- wederzijdse rechtshulp
- uitwisseling van informatie uit het strafregister.


Activiteiten

07 jul 2021
Procedurevergadering

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

14:30 - 16:00

Debat terugkijken
09 jun 2021
09 jun 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 juni 2021.

14:30 - 16:00

Debat terugkijken
03 jun 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

14:25 - 14:26

Wetgevingsproces

02 jun 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
03 jun 2021

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 jun 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 jun 2021

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
10 jun 2021

Procedurevergadering (fysiek)

Procedurevergadering
17 jun 2021

Uitvoeringswet Handels- en Samenwerkingsovereenkomst EU – VK Justitie en Veiligheid (35852)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
01 jul 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 jul 2021

Verzoek om Uitvoeringswet Handels- en Samenwerkingsovereenkomst VK-EU (35852) aan te melden als hamerstuk

E-mailprocedure
07 jul 2021

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
08 jul 2021

Plenaire vergadering: 35 852 (Uitvoering van Deel III van de op 30 december 2020 te Brussel en Londen tot stand gekomen Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie enerzijds en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland anderzijds (PbEU 2020, L 444 en PbEU 2021, L 149) (Uitvoeringswet Handels- en Samenwerkingsovereenkomst EU – VK Justitie en Veiligheid))

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten