Schepelhal

Wetsvoorstel Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening

De cyberbeveiligingsverordening is een Europese verordening, die het mandaat van Enisa (het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging) versterkt en een Europees kader introduceert op het gebied van cyberbeveiligingscertificering. Het doel van de verordening is om door middel van een geharmoniseerde certificatiesystematiek de cyberbeveiliging in de Europese Unie te vergroten en de (digitale) interne markt te versterken. Deze verordening biedt een kader om op Europees niveau regelingen op het gebied van cyberveiligheidscertificering te ontwikkelen en uit te voeren.

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:10

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 22:35 - 22:36

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 12:00 - 12:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 juni 2021 te 12.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Tijd activiteit: 13:15 - 13:16

Wetgevingsproces

 1. 18 mei 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 mei 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 

 3. 25 mei 2021

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 juni 2021 te 12.00 uur.  

 4. 15 juni 2021

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/881 (Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 14 september 2021

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 16 september 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 28 september 2021

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling. 

 8. 20 januari 2022

  Plenaire vergadering: Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/881 (Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening (35838)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten