Wetsvoorstel

Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening

De cyberbeveiligingsverordening is een Europese verordening, die het mandaat van Enisa (het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging) versterkt en een Europees kader introduceert op het gebied van cyberbeveiligingscertificering. Het doel van de verordening is om door middel van een geharmoniseerde certificatiesystematiek de cyberbeveiliging in de Europese Unie te vergroten en de (digitale) interne markt te versterken. Deze verordening biedt een kader om op Europees niveau regelingen op het gebied van cyberveiligheidscertificering te ontwikkelen en uit te voeren.

Activiteiten

16 sep 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

22:35 - 22:36

14 sep 2021
15 jun 2021
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

12:00 - 12:00

25 mei 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 juni 2021 te 12.00 uur.

16:30 - 17:30

20 mei 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

13:15 - 13:16

Wetgevingsproces

18 mei 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
20 mei 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 mei 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
15 jun 2021

Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/881 (Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten