Wetsvoorstel

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Het voorstel regelt dat zorgverleners kunnen worden verplicht om bepaalde gegevens (ten minste) elektronisch uit te wisselen, zolang daarvoor een grondslag bestaat (zoals toestemming van de patiënt). Ook kunnen eisen worden gesteld aan de taal die bij de gegevensuitwisseling wordt gebruikt, zodat zorgverleners elkaar meteen kunnen begrijpen. Ten slotte kunnen eisen worden gesteld aan de techniek waarmee gegevens worden uitgewisseld, zodat de gegevensuitwisseling niet wordt bemoeilijkt doordat zorgaanbieders verschillende informatiesystemen gebruiken.

Activiteiten

19 apr 2022
22 mrt 2022
09 nov 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:40 - 16:00

04 nov 2021
12 mei 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 2 juni 2021 te 14.00 uur.

10:15 - 11:30

11 mei 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

03 mei 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
11 mei 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 mei 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
02 jun 2021

Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
04 nov 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
09 nov 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mrt 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 apr 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 apr 2022

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Week 36

Plenaire vergadering: Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) (35824)

Plenair debat (wetgeving)
Meer zien

Documenten

11 mei 2021
Download Advies ATR
11 mei 2021
Download Advies VNG
Alle documenten